creating animations, graphic design & websites


Avery Dennison

In de fabrieken van Avery Dennison gelden strikte regels voor veiligheid. In deze animatie worden alle regels en instructies helder uitgelegd. Nieuw personeel en bezoekers krijgen deze animatie te zien alvorens ze de fabriek mogen betreden. De animatie vertelt snel, glashelder en doeltreffend