creating animations, graphic design & websites


SBLC

Animatie voor Smart Building Life Cycle (SBLC). In de animatie wordt uitgelegd hoe de G-hub werkt en wat de voordelen ervan zijn.