creating animations, graphic design & websites


Drawfactory

Drawfactory is een tekenburo in Breda. We brachten letterlijk lijn aan in het logo, de huisstijl en diverse flyers door een doorgetrokken streep als uitgangspunt voor het ontwerp te nemen. In alle uitingen keert deze lijn als beeldend element terug.